आज गुरुवारी चंद्रपूर जिल्ह्यात 6 कोरोना बाधितानचा मृत्यु , एकूण मृत्यु 95 (जिल्ह्यातील 88) #ChandrapurCoronaUpdate

चंद्रपूर , 17 सेप्टेंबर ( का प्र) :
पहिला मृत्यू : रयतवारी कॉलरी , चंद्रपूर येथील 40 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 14 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते . कोरोनासह न्युमोनियाचा आजार असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपुर येथे मृत्यू झाला आहे .

 दुसरा मृत्यू : क्राईस्ट हॉस्पिटल परिसर , चंद्रपुर येथील 68 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 12 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते . कोरोनासह न्युमोनियाचा आजार असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपुर येथे मृत्यू झाला आहे . 

तिसरा मृत्यू : टीचर कॉलनी परिसर , चिमुर येथील 45 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 14 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते . कोरोनासह न्युमोनियाचा आजार असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपुर येथे मृत्यू झाला आहे .

 चवथा मृत्युः बापुपेठ , चंद्रपूर येथील 75 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 12 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते . कोरोनासह न्युमोनिया असल्याने सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद् लय चंद्रपुर येथे मृत्यू झाला आहे . 

पाचवा मृत्यु : अंबादेवी वार्ड , वरोरा येथील 70 वर्षीय महिला बाधितेचा मृत्यू झाला आहे . या बाधितेला 15 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते . कोरोनासह न्युमोनियाचा आजार असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपुर येथे मृत्यू झाला आहे . 

सहावा मृत्यू : शेषनगर ब्रह्मपुरी येथील 62 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 14 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते . कोरोनासह न्युमोनियाचा आजार असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपुर येथे मृत्यू झाला आहे . 

( गेल्या 24 तासातील हे सहा मृत्यु आहेत ) 

आतापर्यंत मृत्यू झालेले बाधित 95 ( चंद्रपूर 88 , तेलंगाणा 01 , बुलडाणा 01 , गडचिरोली 02 आणि यवतमाळ 03 )