प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उद्यापासून वेळापत्रकानुसार पैसे जमा होणार बँकेत गर्दी न करता वेळापत्रक पाळण्याचे आवाहन


चंद्रपूर,दि.02 एप्रिल (जिमाका) : प्रधानमंत्री जनधन योजनेत खाती उघडलेल्या सर्व महिला खातेदारांच्या खात्यांवर पुढील 3 महिने (एप्रिल, मे आणि जुन 2020) प्रति महिना रुपये 500 इतकी रक्कम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत जमा करण्यात येणार आहे. यानुसार एप्रिल महिन्याची रक्कम 2 एप्रिल 2020 रोजी सर्व संबंधित बँकांकडे सरकारकडून वर्ग करण्यात येईल. सध्या सुरू असलेल्या कोविड-19 साथीमुळे बँक शाखांमध्ये आणि ग्राहक सेवा केंद्रांवर गर्दी होऊ नये म्हणून वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने दिवस आणि वेळापत्रक आखून दिले आहे.


असे असनार दिवस आणि वेळापत्रक :

दिवस पहिला 3 एप्रिलला ज्या खाते क्रमांकांचा शेवट 0 किंवा 1 ने होतो त्या खात्यांतील रक्कम काढता येईल.दिवस दुसरा 4 एप्रिलला ज्या खाते क्रमांकाचा शेवट 2 किंवा 3 ने होतो त्या खात्यांतील रक्कम काढता येईल.5 तारखेला रविवार आणि 6 एप्रिल रोजी महावीर जयंतीची सुट्टी असल्यामुळे व्यवहार बंद राहतील.दिवस तिसरा 7 एप्रिलला ज्या खाते क्रमांकांचा शेवट 4 किंवा 5 ने होतो त्या खात्यांतील रक्कम काढता येईल.दिवस चौथा 8 एप्रिलला ज्या खाते क्रमांकांचा शेवट 6 किंवा 7 ने होतो त्या खात्यांतील रक्कम काढता येईल.दिवस पाचवा 9 एप्रिलला ज्या खाते क्रमांकांचा शेवट 8 किंवा 9 ने होतो त्या खात्यांतील रक्कम काढता येईल.