मागील 24 तासात चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोना ने 4 बाधितानचा मृत्यु , एकूण बाधित 109 (जिल्ह्यातील 102) Corona Chandrapur Update

चंद्रपूर, 19 सेप्टेंबर (का प्र) :
पहिला मृत्यू : दादमहल वार्ड , चंद्रपूर येथील 55 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 16 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 दुसरा मृत्यू : बेळपाटळी , ब्रह्मपुरी येथील 49 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 16 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 तिसरा मृत्यू : संजय नगर , चंद्रपुर येथील 50 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 13 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 चवथा मृत्यू :बंगाली कॅम्प , चंद्रपूर येथील 66 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 14 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 ( गेल्या 24 तासातील है वरील चार मृत्यू असून कोरोनासह न्युमोनिया आजार असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर येथे मृत्यू झालेला आहे . ) 

आतापर्यंत मृत्यू झालेले बाधित 109 ( चंद्रपूर 102 , तेलंगाणा 01 , बुलडाणा 01 , गडचिरोली 02 आणि यवतमाळ 03 ).