आज शनिवारी चंद्रपूर जिल्ह्यात 7 बाधितान चा मृत्यु , एकूण मृत्यु 142 (चंद्रपूर जिल्ह्यातील 134)Chandrapur Corona

चंद्रपूर, 26 सेप्टेंबर(का प्र):
पहिला मृत्यू : दादमहल , चंद्रपूर येथील 84 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 16 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 दुसरा मृत्यू : गणपती वार्ड, भद्रावती येथील 70 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 22 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 तिसरा मृत्यू : तुकुम , चंद्रपुर येथील 58 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 19 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 चवथा मृत्यू : जगन्नाथ बाबा नगर , चंद्रपूर येथील 54 वर्षीय महिला बाधितेचा मृत्यू झाला आहे . या बाधितेला 23 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 पाचवा मृत्यू : बीएड कॉलेज परिसर , चंद्रपुर येथील 59 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 24 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 सहावा मृत्यू : इंदिरानगर चंद्रपुर येथील 54 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 24 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 सातवा मृत्यू : गडचिरोली येथील 64 वर्षीय पुरुष बाधिताचा मृत्यू झाला आहे . या बाधिताला 25 सप्टेंबरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे भरती करण्यात आले होते .

 ( गेल्या 24 तासातील हे वरील सात मृत्यू असून कोरोनासह न्युमोनिया आजार असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर येथे मृत्यू झालेला आहे . )

आतापर्यंत मृत्यू झालेले बाधित 142 ( चंद्रपूर 134 , तेलंगाणा 01 , बुलडाणा 01 , गडचिरोली 03 आणि यवतमाळ 03 ).