महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2022 परिक्षा उपकेंद्राच्या 100 मीटर परिसरात कलम 144 लागू, या परीक्षा उपकेंद्रांना लागू राहील आदेश Section 144 applicable within 100 meters area of ​​Maharashtra Secondary Services Combined Pre-Examination-2022 examination sub-centre, the order will remain applicable to these examination sub-centres

✍🏻 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2022 परिक्षा उपकेंद्राच्या 100 मीटर परिसरात कलम 144 लागू

✍🏻 या परीक्षा उपकेंद्रांना लागू राहील आदेश

#Loktantrakiawaaz
चंद्रपूर, दि. 7 ऑक्टोंबर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परिक्षा-2022 चंद्रपूर मुख्यालयाच्या ठिकाणी दि. 8 ऑक्टोंबर 2022  रोजी सकाळी 11 ते 12 या कालावधीत एकुण 23 उपकेंद्रावर आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर परीक्षा उपकेंद्राच्या ठिकाणी परीक्षा सुरळीत पार पाडण्याच्या दृष्टिकोनातून सकाळी 8 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत परीक्षा उपकेंद्राच्या 100 मीटर परिसरात प्रतिबंध करण्यासाठी कलम 144 लागू करण्यात आले आहे, याविषयीचा आदेश चंद्रपुर चे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी निर्गमीत केला आहे.

दि. 8 ऑक्टोंबर 2022  रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा उपकेंद्राच्या ठिकाणी सकाळी 8 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत परीक्षा उपकेंद्राच्या 100 मीटर परिसरांतर्गत परीक्षार्थी व्यतिरिक्त 2 किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्रित जमा होणार नाही. परिक्षा उपकेंद्राच्या 100 मीटर परिसर व क्षेत्रांतर्गत सकाळी 8  ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत नियमित व रोजचे वाहतूकी व्यतिरिक्त इतर हालचालींना प्रतिबंध राहील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परिक्षा-2022 मधील परीक्षा उपकेंद्राच्या 100 मीटर क्षेत्रांतर्गत परीक्षेदरम्यान झेरॉक्स, फॅक्स, एस.टी.डी.बुथ, पेजर, मोबाईल फोन, ई-मेल, इंटरनेट सवलती किंवा इतर कोणतेही कम्युनिकेशन सवलतींना प्रतिबंध राहील.

➡️ चंद्रपुर च्या या परीक्षा उपकेंद्रांना लागू राहील आदेश:

▪️विद्या विहार हायस्कुल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय तुकूम चंद्रपूर, 
▪️रफी अहमद किदवाई मेमो. हायस्कुल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय घुटकाळा वार्ड चंद्रपूर, 
▪️सरदार पटेल महाविद्यालय गंजवार्ड, 
▪️सेंट मायकेल इंग्लीश स्कूल नगिनाबाग, 
▪️श्री. साई पॉलीटेक्नीक नागपूर रोड चंद्रपुर, 
▪️नेहरु विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, 
▪️महर्षी विद्या मंदीर दाताळा,
▪️न्यु इंग्लीश हायस्कुल अँड ज्युनियर कॉलेज,
▪️लोकमान्य टिळक विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालय,
▪️मातोश्री माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कुल, आर्ट, कॉमर्स व सायन्स महाविदयालय तुकूम, 
▪️एफ.ई.एस.गर्ल्स कॉलेज, 
▪️शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बल्लारपूर रोड, ▪️लोकमान्य टिळक कन्या विद्यालय, 
▪️एफ.ई.एस.गर्ल्स  हायस्कुल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, 
▪️डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय सिव्हील लाईन चंद्रपूर, 
▪️चांदा पब्लीक स्कुल, 
▪️बि.जे.एम.कॉरमेल अकॅडमी तुकूम, 
▪️राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाबुपेठ, 
▪️भवानजीभाई चव्हाण हायस्कुल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय मुल रोड, 
▪️जनता महाविद्यालय नागपूर रोड, 
▪️जनता विद्यालय चंद्रपूर, 
▪️शांताराम पोटदुखे लॉ कॉलेज ताडोबा रोड, चंद्रपूर 

या उपकेंद्राला आदेश लागू असणार आहे.
सदर आदेश हा दि.  8 ऑक्टोंबर 2022 रोजी चंद्रपूर मुख्यालयातील महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परिक्षा-2022 चे परीक्षा उपकेंद्रावर सकाळी 8 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबधीत व्यक्ती वा इसम प्रचलित कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील.

Section 144 applicable within 100 meters area of ​​Maharashtra Secondary Services Combined Pre-Examination-2022 examination sub-centre, 

the order will remain applicable to these examination sub-centres

#Loktantrakiawaaz
Chandrapur, Dt.  7th October : Maharashtra Secondary Services Non-Gazetted Group-B Combined Preliminary Exam-2022 by Maharashtra Public Service Commission at Chandrapur Headquarters.  It has been conducted on 8th October 2022 from 11 am to 12 pm at total 23 sub-centres.  Therefore, from the point of view of conducting the examination smoothly at the said examination sub-centre, Section 144 has been implemented to prevent the examination within 100 meters of the examination sub-centre from 8 am to 3 pm.
  On 8th October 2022 Maharashtra Secondary Services Non-Gazetted Group-B Combined Pre-Examination Sub-Centre of Maharashtra Public Service Commission from 8 am to 3 pm no 2 or more persons other than the examinee shall gather together within 100 meters of the examination sub-centre.  Movement other than regular and daily traffic will be prohibited from 8 am to 3 pm within the 100 meter area of ​​the examination sub-centre.  Xerox, Fax, STD Booth, Pager, Mobile Phone, E-mail, Internet Concessions or any other communication concessions during the examination within 100 meters area of ​​the Examination Sub-Centre in Maharashtra Secondary Services Non-Gazetted Group-B Combined Pre-Examination-2022 from Maharashtra Public Service Commission  Prohibition will remain.

➡️The order will be applicable to these examination sub-centres:
 ▪️Vidya Vihar High School and Junior College Tukum Chandrapur,
 ▪️Rafi Ahmad Kidwai memo.  High School and Junior College Ghutkala Ward Chandrapur,
 ▪️Sardar Patel College Ganjward,
 ▪️St Michael's English School Naginabagh,
 ▪️Mr.  Sai Polytechnic Nagpur Road Chandrapur,
 ▪️Nehru Vidyalaya and Junior College,
 ▪️Maharshi Vidya Mandir Datala,
 ▪️New English High School and Junior College,
 ▪️Lokmanya Tilak Vidyalaya and Junior College,
 ▪️Matoshree Secondary and Higher Secondary School, Art, Commerce and Science Mahavidyalaya Tukum,
 ▪️FES Girls College, ▪️Government Engineering College Ballarpur Road, ▪️Lokmanya Tilak Kanya Vidyalaya,
 ▪️FES Girls High School and Junior College,
 ▪️Dr.  Ambedkar College Civil Line Chandrapur,
 ▪️Chanda Public School,
 ▪️BJM Cormel Academy Tukum,
 ▪️Rajiv Gandhi College of Engineering Babupeth,
 ▪️Bhawanjibhai Chavan High School and Junior College Mul Road,
 ▪️Janata College Nagpur Road,
 ▪️Janata Vidyalaya Chandrapur, ▪️Shantaram Potdukhe Law College Tadoba Road, Chandrapur

 The order will be applicable to this sub-centre.
 The said order is dt.  Maharashtra Secondary Services Non-Gazetted Group-B Combined Preliminary Exam-2022 will be conducted at Chandrapur Headquarters on 8th October 2022 from 8 am to 3 pm at the Sub Center.  In case of violation of the said order, the concerned person or entity shall be liable to punishment as per the provisions of the prevailing law.