बल्लारशाह रेल्‍वे स्‍टेशन वरील पादचारी पूलाचा भाग कोसळला, जखमींची नावे खालीलप्रमाणे Part of footbridge at Ballarshah railway station collapses, names of injured are as follows

🚆 बल्लारशाह रेल्‍वे स्‍टेशन वरील पादचारी पूलाचा भाग कोसळला

🚨 जखमींची नावे खालीलप्रमाणे

🛤️ प्‍लॅटफॉर्म क्र 1 व 2 बंद उर्वरीत प्‍लॅटफॉर्म क्र 3, 4 व 5 सुरू 

#Loktantrakiawaaz
चंद्रपुर/बल्लारशाह: आज दिनांक 27/11/2022 रोजी सायंकाळी 04.55 वाजता चंद्रपूर जिल्‍ह्यातील बल्‍लारपूर रेल्‍वे स्‍टेशन वरील प्‍लॅटफॉर्म क्र 1 व 2 वरील पादचारी पूलाचा काही भाग कोसळला. प्राप्‍त माहितीनूसार सदर घटनेमध्‍ये 09 व्‍यक्‍ती जखमी झालेल्‍या आहेत. जखमींना जिल्‍हा सामान्‍य रूग्‍णालय, चंद्रपूर येथे भरती करण्‍यात आले आहे.

 त्‍यापैकी 02 व्‍यक्‍ती गंभीर आहेत त्‍यांच्‍यावर अती दक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.

 02 व्‍यक्‍तींवर बाह्य रूग्‍ण विभागात उपचार करून घरी पाठविण्‍यात आले आहे.

➡️ जखमींची नावे खालीलप्रमाणे आहेत. 

🔹अति दक्षता विभागातील रूग्‍ण
1. निलिमा रंगारी, वय 48 वर्ष 
2. रंजना खडतड, वय 55 वर्ष 

🔹 रूग्‍णालयातील इतर वार्डमध्‍ये भरती रूग्‍ण 
1. छाया भगत, 45 वर्ष, 12 नं, वार्ड 
2. निधी भगत, 21 वर्ष, 11 नं. वार्ड 
3. चैतन्‍य भगत, 18 वर्ष, 19 नं. वार्ड
4. साची पाटिल, 29 वर्ष, 12 नं. वार्ड
5. अंजली वर्मा, 21 वर्ष, 12 न. वार्ड 

🔹 रूग्‍णालयातून उपचार करून घरी पाठ‍वलेल्‍यांची नावे
6. प्रिया खडतड, 28 वर्ष 
7. अनुराग खडतड, 30 वर्ष

  ✳️ सद्यस्थितीत प्‍लॅटफॉर्म क्र 1 व 2 बंद करण्‍यात आहे आहेत. उर्वरीत प्‍लॅटफॉर्म क्र 3, 4 व 5 सुरू आहेत.

Part of footbridge at Ballarshah railway station collapsed

 🚨 The names of the injured are as follows

 🛤️ Platform No. 1 & 2 Closed Remaining Platform No. 3, 4 & 5 Open

#Loktantrakiawaaz
 CHANDRAPUR/BALLARSHAH: Part of the pedestrian bridge on platform no 1 and 2 of Ballarpur railway station in Chandrapur district collapsed today on 27/11/2022 at 04.55 PM.  According to the received information, 09 persons have been injured in the said incident.  The injured have been admitted to District General Hospital, Chandrapur.

 02 of them are critical and are undergoing treatment in the intensive care unit.

 02 persons have been treated in the outpatient department and sent home.

 Names of the injured are as follows.

 A patient in the intensive care unit

 1. Nilima Rangari, aged 48 years

 2. Ranjana Khartad, aged 55 years

 🔹 Patients admitted to other wards of the hospital
 1. Chhaya Bhagat, 45 years, No. 12, Ward

 2. Nidhi Bhagat, 21 years, 11 no.  Ward

 3. Chaitanya Bhagat, 18 years, 19 no.  Ward

 4. Sachi Patil, 29 years, 12 no.  Ward

 5. Anjali Verma, 21 years, 12 no.  Ward

 🔹 Names of those who have been treated and sent home from the hospital
 6. Priya Khartad, 28 years

 7. Anurag Khartad, 30 years

 ✳️ At present Platform No. 1 and 2 are being closed.  Remaining platforms No. 3, 4 and 5 are operational.