17 ते 26 पर्यंत कडक लॉक डाऊन

महत्वाची बातमी
चंद्रपूर ,15 जुलाई (जिमाका): 
चंद्रपूर शहर, ऊर्जानगर व दुर्गापूर ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये 
17 ते 26 पर्यंत कडक लॉकडाऊन
,१७ ते २१ जुलै पूर्णतः बंद ,
 २१ते २६ जुलै काळात फक्त सकाळी ९ ते दुपारी २ जीवनावश्यक दुकाने उघडतील.
घराबाहेर पडणाऱ्यावर सक्त कारवाई करणार : जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार